Trang chủ Thành viên Thống kê Tin VIP Nội quy      
 
Hà Nội  |  Hồ Chí Minh |  Đà Nẵng  |  Nghệ An  |  Hà Tĩnh      Nâng cấp VIP - Up tin tự động
TÌM ĐỐI TÁC
Đối tác trong nước
Đối tác nước ngoài
Đối tác khác
Danh bạ doanh nghiệp
   
 
Giá thép tại Hà Tĩnh tháng 12 năm 2017. Giá sắt tháng 12 năm 2017 tại Hà Tĩnh. GIÁ SẮT THÉP BÁN BUÔN.
Người đăng: thainguyensteel
Đăng tại: Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
Ngày đăng: 12/1/2017 4:20:14 PM
Đã xem: 355 lần
Mã tin: 98990
   

                    GIÁ THÉP THÁNG 12 NĂM 2017

GIÁ SẮT THÁNG 12 NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG

(Địa chỉ: Km 25, Quốc lộ 3, phường Ba Hàng, H. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

 (Cập nhật ngày 01/12/2017)

TT  - CHỦNG LOẠI – QUY CÁCH   -   MÁC THÉP   -    CHIỀU DÀI   -   ĐƠN GIÁ

I- THÉP XÂY DỰNG TISCO  THÁI NGUYÊN.

1-      Thép thanh vằn phi 14 đến phi 36 = 12.160 (Đồng/Kg)

2-      Thép tròn trơn phi 6, phi 8 = 12.790 (Đồng/Kg)

3-      Thép thanh vằn phi 10 = 12.260 (Đồng/Kg)

4-      Thép thanh vằn phi 12 = 12.210 (Đồng/Kg)

II- THÉP VUÔNG ĐẶC, THÉP TRÒN ĐẶC CÁN NÓNG THÁI NGUYÊN.

1-      Thép vuông đặc 10x10. Thép vuông 12x12. Thép vuông đặc 14x14 – SS400 = 12.810 (Đồng/Kg)

2-      Thép vuông đặc 16x16. Thép vuông đặc 18x18. Thép vuông  20x20 – SS400 = 12.820 (Đồng/Kg)

3-      Thép tròn trơn phi 10. Thép tròn trơn phi 12. Thép tròn  phi 14 – CT3, SS400 = 12.950 (Đồng/Kg)

4-      Thép tròn trơn phi 16. Thép tròn trơn phi 18. Thép tròn  phi 20 – CT3, SS400 = 12.950 (Đồng/Kg)

5-      Thép tròn trơn phi 22. Thép tròn trơn phi 25. Thép tròn phi 30 – CT3, SS400 = 12.950 (Đồng/Kg)

6-      Thép tròn trơn phi 24. Thép tròn trơn phi 28. Thép tròn phi 32 – C20, C45 =12.950 (Đồng/Kg)

7-      Thép tròn trơn phi 50 đến phi 73– C20, C30,  C45 = 14.820  (Đồng/Kg)

8-      Thép tròn trơn phi 80 đến phi 200– C20, C30, C45 = 14.820  (Đồng/Kg)

9-      Thép dẹt cắt từ tôn tấm (3 ly đến 12 ly) , SS400, CT3 = 13.980 (Đồng/kg)

10-  Thép dẹt 20x 50, 50x100 (Đến 10 ly) SS400, CT3= 12.950 (Đồng/kg)

III– THÉP GÓC ĐỀU CẠNH CÁN NÓNG THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)

1-      Thép V30x30x3. Thép V45x45x5 – CT3 và SS400 = 13.350 (Đồng/kg)

2-      Thép V40x40x4. Thép V40x40x3 -  CT3 và SS400 = 13.250 (Đồng/kg)

3-      Thép V50x5. Thép V50x4. Thép V50x3 – CT3 và SS400 = 13.250 (Đồng/kg)

4-      Thép V60x6. Thép V60x5. Thép V60x4 – CT3 và SS400 = 13.090 (Đồng/kg)

5-      Thép V63x63x5. Thép V63x63x6 – CT3, SS400 = 13.090 (Đồng/kg)

6-      Thép V65x65x5. Thép V65x65x6 – CT3, SS400 = 13.090 (Đồng/kg)

7-      Thép V70x5. Thép V70x6. Thép V70x7. Thép V70x8 – SS400 = 13.090 (Đồng/kg)

8-      Thép V75x9. Thép V75x6. Thép V75x7. Thép V75x8 – SS400 = 13.090 (Đồng/kg)

9-      Thép V80x6. Thép V80x7. Thép V80x8 – CT3, SS400 =13.150 (Đồng/kg)

10-  Thép V90x6. Thép V90x7. Thép V90x8. Thép V90x9 – SS400 = 13.150 (Đồng/kg)

11-  Thép V100x7. Thép V100x8. Thép V100x9. Thép V100x10 – SS400 = 13.150 (Đồng/kg)

12-  Thép V120x120x8. Thép V120x120x10. Thép V120x120x12 – SS400 = 13.390 (Đồng/kg)

13-  Thép V130x130x9. Thép V130x130x10. Thép V130x130x12 – SS400 =  13.390 (Đồng/kg)

14-  Thép V150x150x10. Thép V150x150x12. Thép V150x150x15 – SS400 =  14.620 (Đồng/kg)

15-  Thép V175x175x12. Thép V175x175x15. Thép V175x175x17 – SS400 = 14.620 (Đồng/kg)

16-  Thép V200x200x15. Thép V200x200x20. Thép V200x200x25 – SS400 = 14.390 (Đồng/Kg)

17-  Thép V120x120x8. Thép V120x120x10. Thép V120x120x12 – SS540 = 13.490 (Đồng/Kg)

18-  Thép V130x130x12. Thép V130x130x10. Thép V130x130x9 – SS540 = 13.490 (Đồng/Kg)

19-  Thép V150x150x15. Thép V150x150x12. Thép V150x150x10 – SS540 = 14.995 (Đồng/Kg)

20-  Thép V175x175x12. Thép V175x175x15. Thép V175x175x17 – SS540 = 15.550 (Đồng/Kg)

21-  Thép V200x200x20. Thép V200x200x15. Thép V200x200x15 – SS540 = 14.750 (Đồng/Kg)

IV – THÉP CHỮ U THÁI NGUYÊN. THÉP CHỮ I THÁI NGUYÊN. THÉP CHỮ H, C

1-      Thép U60x30x3,5. Thép U80x40x4. Thép U100x50x5 – CT3, SS400 =  13.550 (Đồng/Kg)

2-      Thép U100x46x4,5. Thép Thép U120x52x4.8  – CT3, SS400 =  13.550 (Đồng/Kg)

3-      Thép U140x58x4,9. Thép U160x64x5. – CT3, SS400 =13.550 (Đồng/Kg)

4-      Thép U180x68x7. Thép U200x76x5,2 – CT3, SS400 = 13.600 (Đồng/Kg)

5-      Thép U250x78x7. Thép U360x96x9. Thép U300x85x7 – CT3, SS400 = 13.950  (Đồng/Kg)

6-      Thép I100x55x4,5. Thép I120x64x4,8. Thép I150x75x5 – CT3, SS400 = 13.750 (Đồng/Kg)

7-      Thép I175x90x8. Thép I150x75x5.5. Thép I194x90x6x9 – SS400 = 15.500 (Đồng/Kg)

8-      Thép I200x100x5,5x8. Thép I199x99x4,5x7. Thép I244x175x7x11 – SS400 = 13.650 (Đồng/Kg)

9-      Thép I300x150x6,5x9. Thép I400x200x8x13 – SS400 = 13.850 (Đồng/Kg)

10-  Thép H125x125x6x9. Thép H148x148x6x9. Thép H150x150x 7x10 – SS400 = 13.880 (Đồng/Kg)

11-  Thép H250x250x9x14. Thép H300x300x10x15. Thép H350x350x10x19 – SS400 = 13.820

V- THÉP XÀ GỒ CHỮ U, XÀ GỒ CHỮ C, THÉP HỘ LAN CHỮ Z MẠ KẼM

1-      Thép xà gồ U30, U65, U80 (Dày từ 1,8 ly đến 3 ly) – SS400 = 13.550 (Đồng/Kg)

2-      Thép xà gồ U100x50. Xà gồ U120x50 (Chiều dày 2 ly đến 5 ly) – SS400 = 13.550 (Đồng/Kg)

3-      Thép xà gồ U150x50. Xà gồ 200x50 (Chiều dày 2 ly đến 5 ly) – SS400 = 13.550 (Đồng/Kg)

4-      Thép xà gồ C100x50x20. C120x50x20 (Chiều dày 2 đến 3,2 ly) – SS400 = 13.550 (Đồng/Kg)

5-      Thép xà gồ C150x50x20. C160x50x20 (Chiều dày 2 ly đến 5 ly) – SS400 = 13.550 (Đồng/Kg)

6-      Thép xà gồ C180x50x20. C200x50x20 (Chiều dày 2 ly đến 5 ly) – SS400 = 13.550 (Đồng/Kg)

7-      Xà gồ mạ kẽm U100x50. U120x50 (Chiều dày 1,8 ly đến 2,5 ly) – SS400 = 15.890 (Đồng/Kg)

8-      Xà gồ mạ kẽm U150x50, U160x50 (Chiều dày 1,8 ly đến 2,5 ly) – SS400 = 15.890 (Đồng/( Kg)

9-      Xà gồ mạ kẽm U180x50. U200x50 ( Chiều dày 1,8 ly đến 4 ly) – SS400 = 15.890 (Đồng/Kg)

10-  Xà gồ đen Z150 đến Z400 (t=1.5ly đến 3ly) – SS400 = 21.260 (Đồng/Kg)

11-  Xà gồ kẽm Z150 đến Z400 (t=1.5 ly đến 3ly) – SS400 = 22.980 (Đồng/Kg)

VI- THÉP HỘP ĐEN, ỐNG ĐEN, HỘP KẼM, ỐNG KẼM (Hòa Phát, Việt Nhật, Sao Việt, Lippon)

1-      Hộp thép đen 20x20. Thép hộp đen 30x30 (Chiều dày từ 1 ly đến 1,8 ly) – SS400 = 15.430

2-      Hộp thép đen 40x40. Thép Hộp đen 50x50 (Chiều dày từ 2 ly đến 4 ly) – SS400 = 14.980

3-      Hộp thép đen 100x100 (Chiều dày từ 1,4 ly đến 1,8 ly) – SS400 = 14.980 (Đồng/Kg)

4-      Hộp thép đen 100x100 (Chiều dày từ 2 ly đến 4,5 ly) = 14.880 (Đồng/Kg)

5-      Hộp thép đen 100x150. Hộp 150x150 (Chiều dày từ 1,5 ly đến 4,5 ly) – SS400 = 15.950

6-      Hộp thép đen 100x200 (Chiều dày từ 2 ly đến 4,5 ly) – SS400 = 15.950 (Đồng/Kg)

7-      Hộp thép đen 20x40. Hộp thép đen 25x50 (Từ 1,1ly đến 1,8 ly) – SS400 = 15.430 (Đồng/Kg)

8-      Hộp thép đen 30x60. Hộp thép đen 50x100 (Từ 1,2 ly đến 1,8 ly) – SS400 = 15.430 (Đồng/Kg)

9-      Hộp thép đen 50x100. Hộp thép đen 40x80 (Chiều dày 2 ly đến 4 ly) – SS400 = 14.980 (Đồng/Kg)

10-  Hộp kẽm 20x20. Hộp kẽm 30x30. Hộp kẽm 40x40 (1 ly đến 1,8 ly) – SS400 = 16.180 (Đồng/Kg)

11-  Hộp kẽm 50x50. Hộp kẽm 100x100 (Chiều dày từ 2 ly đến 2,5 ly) – SS400 = 16.050 (Đồng/Kg)

12-  Hộp kẽm 100x150. Hộp kẽm 100x200 (Từ 1,6 ly đến 2.5 ly) – SS400 = 16.980 (Đồng/Kg)

13-  Ống đen d32 đến d48.8 (Chiều dày từ 1,2 ly đến 1,8 ly) – SS400 = 15.530 (Đồng/Kg)

14-  Ống đen d60 đến d141 (Chiều dày từ 1,8 ly đến 4,5 ly) – SS400 = 16.500 (Đồng/Kg)

15-  Ống kẽm D32 đến D50 (Dày 1 ly đến 1.8 ly) – SS400 = 16.980 (Đồng/Kg)

16-  Ống kẽm d60 đến d141 (Chiều dày từ 1,8 ly đến 5,5 ly) – SS400 = 20.380 (Đồng/Kg)

17-  Ống đúc d113.5, d141, d168, d219, d273  – SS400 =  Liên hệ

18-  Phụ kiện thép ống (Các loại) =  Liên hệ

VII – THÉP TẤM , TÔN NHÁM, LƯỚI MẮT CÁO, TÔN MÁI, TIZEN, THÉP RAY

1-      Tôn tấm cán nóng 2 ly. Tôn tấm 3 ly – SS400 = 13.630 (Đồng/Kg)

2-      Tôn tấm 4 ly. Tôn tấm 5 ly.- SS400= 13.350 (Đồng/Kg)

3-      Tôn tấm 6 ly. Tôn tấm 8 ly . Tôn tấm 10 ly. Tôn tấm 12 ly– SS400 = 13.350 (Đồng/Kg)

4-      Tôn tấm 14 ly, Tôn tấm 16 ly. Tôn tấm 18 ly.– SS400 =  13.350 (Đồng/Kg)

5-      Tôn tấm 20 ly đến 40 ly – SS400 = 13.860 (Đồng/Kg)

6-      Tôn tấm 50 ly đến 200 ly – SS400 = 13.690 (Đồng/Kg)

7-      Tôn nhám 2 ly. Tôn nhám 3 ly, Tôn nhám 5 ly – SS400 = 13.500 (Đồng/Kg)

8-      Tôn kẽm 1 ly. Tôn kẽm 2 ly. Tôn kẽm 3 ly – SS400 = 15.300 (Đồng/Kg)

9-      Lưới mắt cáo 2 ly đến 5 ly (Khổ 1mx2m) – SS400 = 17.980 (Đồng/Kg)

10-  Tôn mái 1 lớp sơn 2 màu dày 0,35 ly  = 61.000 (Đồng/Kg)

11-  Tôn mái 1 lớp sơn 2 màu dày 0,4 ly  =68.000 (Đồng/Kg)

12-  Tôn mái 1 lớp sơn 2 màu dày 0,45 ly  = 77.000 (Đồng/Kg)

13-  Tôn mái 1 lớp mạ kẽm dày 0,35 ly  = 98.000 (Đồng/Kg)

14-  Tôn mái 1 lớp mạ kẽm dày 0,4 ly  = 99.900 (Đồng/Kg)

15-  Tôn MAT 3 lớp sơn màu dày 0,3 đến 0,45 ly  => Liên hệ

16-  Tizen các loại từ d10 đến d14 mạ kẽm (Đủ bộ) => Liên hệ

17-  Bọ xà gồ các loại (Chữ V, chữ U) dày từ 2 ly đến 8 ly => Liên hệ

18-  Bulong, đai ốc, Vít nở (Các loại) từ 10mm đến 50mm => Liên hệ

19-  Mạ kẽm nhúng nóng thép các loại thép Hình (V, U,I)+ Tròn trơn + Thép dẹt   = 6.150 (Đồng/Kg)

20-  Thép ray P24, P30, P38, P43 (Nhập khẩu Trung Quốc) = 14.690 (Đồng.Kg)

Ghi chú :

 1 - Bảng giá bán buôn  thép các loại cấp cho dự án, cấp cho đại lý, cấp cho các công trình

     có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 12 năm 2017, hết hiệu lực khi có quyết định giá mới.

2 - Báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và vận chuyển (Có triết khấu cho đơn hàng lớn).

3 - Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.

4 - Thép tấm, thép hộp, ống và xà gồ các loại có đầy đủ CO, CQ.

5 - Có đầy đủ hồ sơ năng lực của nhà phân phối, nhà sản xuất.

6 - Nhận cắt theo quy cách thép xây dựng, thép tấm, thép hình (V, L, U, C, H) các loại. 

    Cắt bản  mã,  mặt bích, khoan lỗ, gia công chi tiết. Gia công sơn, mạ điện, mạ kẽm.

7- Có xe phục vụ Vận chuyển: 5 tấn, 8 tấn, xe đầu kéo Mooc-Somy, xe Containe, xe cẩu tự hành.

8- Liên hệ: Hoàng Việt (PT.Kinh doanh)

                  Email: jscvietcuong@gmail.com

   Điện thoại/Fax :  0280.3763.353.  Di động: 0168.454.6668  0912.925.032

Thái nguyên, Ngày 01 tháng 12 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG


 
TÌM ĐỐI TÁC - ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC
Bộ kiểm đếm số BoSung RS-5 Hải Phòng 19/3/2018
Máy đếm số cầm tay, dụng cụ đếm số thứ tự Hồ Chí Minh 19/3/2018
Ruy băng mực in thẻ nhựa DCP240+/DCP340+ Hồ Chí Minh 19/3/2018
Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính Nghệ An 15/3/2018
Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An Nghệ An 15/3/2018
Thùng rác cá chép composite Bình Dương 10/3/2018
Thùng rác chim cánh cụt composite Hồ Chí Minh 10/3/2018
Thùng rác gấu trúc composite Hồ Chí Minh 10/3/2018
Xe nâng tay cao 1000-1500kg hiệu Mỹ hàng tốt Hồ Chí Minh 10/3/2018
Xe nâng tay cao 1000kg NC1030 giá 14,000,000đ Hồ Chí Minh 10/3/2018
Xe nâng bàn 350kg cao 1m3 XNB350 Hồ Chí Minh 10/3/2018
Thùng rác y tế composite 90 lít vàng Bình Dương 10/3/2018
Thùng rác y tế 120 lít màu vàng giá rẻ 640000đ Bình Dương 10/3/2018
Thùng rác y tế 240 lít màu vàng Đà Nẵng 10/3/2018
Xe nâng tay 3000kg nhập khẩu giá tốt BR. Vũng Tàu 10/3/2018
Xe nâng bán tự động 1500kg nâng cao 2m và 3m3 Bình Dương 10/3/2018
Xe nâng tay siêu thấp 51mm Hồ Chí Minh 10/3/2018
Bánh xe nâng tay Nylon, Pu giá rẻ số lượng nhiều BR. Vũng Tàu 10/3/2018
Cẩu thủy lực mini bằng tay 3000kg Hồ Chí Minh 10/3/2018
SẢN XUẤT THÙNG RÁC 660 LÍT COMPOSITE GIÁ RẺ TRÊN TOÀN QUỐC ! Hồ Chí Minh 10/3/2018
 
THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản tại đây
 
Duy trì trạng thái đăng nhập?
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 6,481 - Tất cả: 27,267,469